man

Manualer

View the Project on GitHub gztrailerapp/man

Assets/Tillgångar (trailers)

För att kunna rapportera besiktningar på en asset/tillgång (trailers) måste dessa först läggas upp.

assets

Skapa ny tillgång/trailer

Välj ‘Create New Asset’ för att skapa en ny asset/tillgång.

assets

Se editera asset/tillgång nedan för ett exempel på en asset/tillgång.

Editera tillgång/trailer

contacts

Uppdatera de fält som ska ändras och välj sedan ‘Update’.